GMD (Globaal medisch dossier)

Je dossier is een samenvatting van alle medische gegevens: vroegere operaties, allergieën, intoleranties, vroegere onderzoeken, vaccinaties, chronische medicatie. Zo wordt alles op één plaats verzameld en bijgehouden. Zo hebben we als huisarts een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.

De overheid wil het hebben van een vaste huisarts promoten. Daarom werd enkele jaren terug het begrip globaal medisch dossier (GMD) ingevoerd.

Waarom openen van een GMD?

  • Na het afsluiten van je GMD krijg je een verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds. Dit betekent een verlaging van je remgeld van 30%. Dit geldt voor de volgende situaties:
    • Iedere raadpleging bij je huisarts die het GMD beheert
    • Ieder huisbezoek door de huisarts die je GMD beheert bij 75-plussers
    • Ook ieder huisbezoek bij een ‘chronisch zieke’, onafhankelijk van je leeftijd
  • Het dient als basis voor je verwijsbrief naar de specialist of andere zorgverleners. Zo worden nutteloze onderzoeken of dubbele behandelingen vermeden. Zo kan de specialist je snel en correct verder helpen. Kom dus altijd eerst langs bij je huisarts.
  • Het volledige dossier is ook een belangrijk hulpmiddel in het werken rond preventie.

Hoe openen?

Wij werken met het eGMD (elektronisch globaal medisch dossier). Dit betekent het beheer van het GMD via de elektronische weg. Praktisch gezien hebt u geen klevertje meer nodig van uw ziekenfonds voor het afsluiten van uw GMD. Het is wel van belang uw eID bij iedere consultatie op zak te hebben.

Het voordeel van eGMD is dat u onmiddellijk geniet van de remgeld-verlaging die gepaard gaat met het afsluiten van een GMD.

Iedereen kan tijdens een raadpleging of een huisbezoek een dossier laten aanleggen. Dit gebeurt enkel met uw akkoord.

Je dossier wordt ieder jaar hernieuwd. Om het overzichtelijk te houden vragen we je dit bij de eerste consultatie van het jaar. Of dit in januari is of in oktober, maakt niet uit. De verlenging telt immers per kalenderjaar.

Wat met ons netwerk?

Daar wij samenwerken, geldt de remgeld-verlaging bij iedere arts; onafhankelijk van wie het dossier afsloot.

Wat als ik verander van huisarts?

Dan worden alle gegevens van je dossier doorgestuurd naar de collega. Zo wordt de continuïteit verzekerd en gaan kostbare gegevens niet verloren.