800.000 Belgen hebben COPD en de helft weet het niet

Bij 400.000 mensen piepen de longen vandaag naar aandacht voor de longziekte COPD. Deze chronische longaandoening treft in België maar liefst 800.000 mensen, waarvan naar schatting bij de helft van deze patiënten de diagnose nog niet is gesteld.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
COPD is een ongeneeslijke ziekte aan de luchtwegen. Deze chronische ziekte wordt veroorzaakt door vernauwende luchtwegen en de aftakeling van de longblaasjes waardoor de ademcapaciteit van patiënten geleidelijk afneemt. Hierdoor ontwikkelt men klachten, zoals kortademigheid, piepende longen, hoesten/slijmproductie en verzwakte spieren. Tabaksrook vormt de grootste boosdoener, maar ook luchtvervuiling, schimmels, giftige dampen, chemische stoffen, of het herhaaldelijk doormaken van infecties kunnen leiden tot COPD. Een besmetting met COVID-19 kan de situatie bovendien snel verslechteren. Ondanks de ernst van de ziekte is COPD vandaag nog redelijk onbekend bij het brede publiek.

Vandaag komt de diagnose vaak te laat, waardoor 60% van de longcapaciteit al verloren is. Vanuit Domus Medica sporen we mensen die last hebben van piepende longen of andere symptomen aan om contact op te nemen met hun huisarts. Aan de hand van een spirometrie kan de huisarts COPD snel en betrouwbaar vaststellen.

Gezondheidskompas Diabetes

Naar aanleiding van Wereld Diabetesdag roepen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits en de Diabetes Liga alle 45-plussers op om het Gezondheidskompas in te vullen.

Naar schatting één volwassen Belg op tien heeft diabetes. Maar heel vaak is hij/zij zich daar niet van bewust. Het Gezondheidskompas geeft via een vragenlijst adviezen over en gezondere levensstijl en een indicatie over het risico op diabetes type 2. Daarom roepen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) en de Diabetes Liga zeker alle 45-plussers op om het Gezondheidskompas in te vullen. Crevits bekijkt momenteel hoe de gegevens uit de Gezondheidskompas beter kunnen doorstromen naar de huisartsen. In bepaalde gevallen is het immers aangeraden om zich door een huisarts te laten opvolgen.

Het Gezondheidskompas werd door de Diabetes Liga ontwikkeld op vraag van het agentschap Zorg en Gezondheid. Een vragenlijst over leeftijd, gewicht en gewoontes op vlak van roken, drinken en bewegen vormt de basis waarop het kompas advies geeft. Voor mensen ouder dan 45 jaar wordt een score berekend die een indicatie geeft voor het risico op diabetes type 2. Mensen met verhoogd risico krijgen levensstijladvies en worden aangemoedigd om hun resultaten te bespreken met hun huisarts. Het is mogelijk om de resultaten via een online code met de huisarts te delen.

Minister Crevits onderzoekt momenteel hoe de gegevens van het Gezondheidskompas beter gedeeld en gebruikt kunnen worden door huisartsen. Vandaag moet de burger zelf manueel stappen ondernemen om zijn of haar resultaten te delen met de huisarts. Dat kan volgens minister Crevits laagdrempeliger. Uiteraard kunnen de gegevens enkel gedeeld worden mits toestemming van de patiënt.

diabetessteedsvaker

Diabetes is een chronische aandoening waarbij je bloedsuikergehalte te hoog is. 1 op de 12 volwassen in ons land heeft diabetes. Tegen 2040 wordt dit vermoedelijk 1 op de 10 als we geen actie ondernemen.

Diabetes verhoogt op zijn beurt je risico op een hartinfarct, beroerte, nier- en oogproblemen. Zeker als je er vroeg genoeg bij bent, kan je deze verwikkelingen mogelijk voorkomen. Meer info over diabetes vind je op de website van de Diabetes Liga.

Meer informatie: https://www.gezondheidskompas.be/index

Praktische info

-Graag voor het maken van een afspraak zoveel mogelijk online boeken.

-Vooraleer u op consult komt, graag thuis goed overlopen en eventueel een lijstje maken van alle nodig voorgeschreven medicatie. Zo kunnen dan tijdens het consult alle voorschriften worden opgemaakt en moet er achteraf niet meer opgebeld worden om voorschriften te vragen.

-Bij het binnenbrengen stalen voor het labo gelieve de zakjes niet dicht te kleven! De dokter moet hier nog etiketjes bijsteken - zij sluiten dan nadien het zakje.

 

Dank je wel om hiermee rekening te houden!