E-Health

De overheid verwacht meer en meer dat wij ‘viraal’ gaan. Elektronisch voorschrift, elektronische aanvragen en formulieren. Maar ook dat er meer inzage komt in het elektronisch medisch dossier. Dat we de belangrijkste samenvatting van uw medisch dossier ‘online’ zetten. Op een beveiligde site weliswaar. Maar daarvoor hebben we ook uw toestemming nodig. Vandaar dat het van belang is telkens uw identiteitskaart op zak te hebben. 

Wat is e-health?

Dit is een nationaal project dat tot doel heeft op een efficiënte wijze, een snelle en veilige elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens (onderzoeksresultaten, ontslagbrieven, resultaten medische beeldvorming, operatieverslagen, ...) mogelijk te maken tussen alle zorgverleners die u behandelen in België. Enkel de zorgverleners die met u een therapeutische relatie hebben, krijgen toegang tot uw gegevens. Dus niet de arbeidsgeneesheer, niet de geneesheer van uw ziekenfonds noch van uw verzekering. Ook de overheid heeft geen toegang tot uw gegevens.

Een project met respect voor uw rechten als patiënt. En enkel met uw toestemming!

Dit portaal geeft ook u een zicht op uw gezondheidsgegevens, via één enkele toegangspoort. Het gaat om volgende gegevens:

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie)
  • informatie over patiëntenverenigingen via de web-site van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Medische informatie kan ook maar vrij gegeven worden indien u beschikt over een GMD en van zodra u uw toestemming gaf. Voor informatie betreffende het GMD, verwijzen we u graag door naar het betreffende onderwerp op onze website.

Wat is geïnformeerde toestemming?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Het is een veilige uitwisseling.

U beslist zelf welke zorgverleners toegang krijgen tot welke gegevens. De zorgverlener krijgt enkel toegang tot de relevante delen van uw medisch dossier, via een beveiligde verbinding. Hij moet zijn identiteit bewijzen door middel van zijn elektronische identiteitskaart. De netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. U kan op elk moment opvragen welke zorgverlener uw gegevens heeft geconsulteerd. U kan uw toestemming altijd intrekken of een weigering ongedaan maken.

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Inschrijven kan bij de huisarts of aan het onthaal van het ziekenhuis waar u zich laat behandelen. U kan ook beslissen zelf in te schrijven met uw elektronische identiteitskaart op www.ehealth.fgov.be.