Wees niet gek. Doe de tekencheck.

Nu de lente in het land is, vraagt wetenschappelijk instituut Sciensano aandacht en alertheid voor tekenbeten. Na enkele jaren van afname nam het aantal tekenbeten vorig jaar opnieuw toe.

In 2020 werden in België 9935 tekenbeten gerapporteerd (4821 in Vlaanderen, 237 in Brussel en 4877 in Wallonië). Dat komt neer op een gemiddelde van 86 beten per 100 000 inwoners, een forse stijging in vergelijking met 2019 (74 beten per 100 000 inwoners). Een toegenomen aantal tekenbeten doet vermoeden dat ook het aantal gevallen van Lyme-borreliose zal toenemen. De eerste cijfers wijzen niet in die richting, maar Sciensano gaat ervan uit dat onder andere door de focus die vorig jaar vooral lag op COVID-19, er sprake is van onderrapportage.

Nu we weer massaal de natuur intrekken, wijst Sciensano op de mogelijke gevolgen van een tekenbeet. Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert het daarom opnieuw de campagne “Wees niet gek. Doe de tekencheck”. Die campagne moet mensen ertoe aansporen tekenbeten te voorkomen en het lichaam te controleren na een buitenactiviteit.

Sciensano doet tevens een oproep om elke tekenbeet te registreren op Tekennet en de verwijderde teek tussen 1 april en 31 oktober gratis met de post naar Sciensano te sturen.

Interessante links
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid: Wees niet gek. Doe de tekencheck.
Sciensano: Tekennet

Aba Ieper-nieuwe reeks start 4 mei

ABA Ieper

Getuigenis uit een vorige ABA-reeks:

<< Ik had inmiddels wel geleerd dat er een groot verschil is tussen de “ik-die-gedronken-heeft” en de “ik-die-nuchter-is”. Geen enkel glas smaakte nog naar plezier, wel naar wroeging, naar schaamte, naar vernedering. Ik ben verslaafd… Na vele omwegen kom ik eerder toevallig op ABA uit…
We zijn nu enkele maanden verder. Op mijn kalender krijgen de nuchtere dagen een V-tje, de dagen met alcohol een X. Er staan alleen nog V-tjes. De ene dag motiveert de andere… >>

“Marc” schrijft het: de ene dag motiveert de andere. Lees zeker de ganse getuigenis van “Marc” en nog vele anderen eens na op onze website. We zijn blij dat steeds meer mensen de stap zetten. De ene getuigenis motiveert de andere… De eerste ABA-reeks van het nieuwe werkjaar is alweer halverwege en meer dan waarschijnlijk zal ook deze reeks de start zijn van een aantal positieve verhalen.

We laten je dan ook graag weten dat bgin februari de volgende ABA-reeks alweer van start gaat. Getuigenissen kunnen lotgenoten motiveren om ook de stap te zetten (https://www.aba-ieper.be/nl/ons-programma). Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanmelden via de website. We nemen dan snel contact op voor een eerste oriënterend gesprek. 

ABA-TEAM Ieper

Corona-steeds mondmasker aandoen in de dokterspraktijk aub!

-bij luchtweginfecties opbellen naar de praktijk aub! Niet zomaar langskomen naar de praktijk! (koorts, hoesten, keelpijn, neusverkoudheid)

- voor andere consultaties kun je online een afspraak boeken of  bij twijfel over symptomen steeds opbellen aub!! (er zijn reeds geruime tijd geen vrije consultaties meer!)

-gelieve afstand te houden met anderen in de praktijk en kom bij voorkeur alleen!

-voor consultaties in de praktijk met kinderen gelieve slechts 1 begeleider, broers en zussen thuislaten-om zo weinig mogelijk contacten te creëren in de huisartsenpraktijk.

-bij het betreden en verlaten van de praktijk graag handen ontsmetten, ook een mondmasker dragen aub!

-raak zo weinig mogelijk aan in de praktijk.

-betaal zoveel mogelijk elektronisch.

 Voor meer info : https://www.info-coronavirus.be/nl/Uitleg Coronavaccin + reservelijst 65+ Diksmuide

uitleg vaccin: klik hier: vaccin Corona

Reservelijst 65+ Diksmuide:

LET OP: Deze lijst is énkel bedoeld voor
- mensen ouder dan 65 jaar
- die hun officiële woonplaats hebben in Diksmuide
- die nog geen uitnodiging voor vaccinatie ontvangen hebben

Door in te schrijven op deze lijst, stel je je gegevens beschikbaar voor het vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide. Wanneer mensen die werden uitgenodigd niet komen opdagen of wanneer er vaccins over zijn, kan het vaccinatiecentrum je zo op het laatste moment oproepen.
Let wel! Deze lijst vervangt het reguliere systeem niet, en is slechts een aanvulling om snel te kunnen schakelen.

Deze lijst zal enkel met dit doel gebruikt worden. Wanneer je je inschrijft zul je op basis van de door de overheid bepaalde voorrangsregeling opgeroepen kunnen worden. Inschrijven op de lijst, is echter geen garantie op een snellere oproeping. De gegevens die we van je vragen zijn nodig om je snel en efficiënt te kunnen registreren in het systeem, en om op een eerlijke manier de prioriteiten te kunnen bepalen.
link lijst: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YODIDaUFf0qIIi8vaSRSBOujz78-WCdGksqFuhRHS9VUNTJKQjVZSE5HOTUxRTkxRFg2MzFJOUcwQiQlQCN0PWcu