Werking van de praktijk

Als arts word ik bijgestaan door Charlotte Demey (Bachelor Verpleegkundige). Zij zorgt er voor dat de raadplegingen rustiger én beter verlopen. Ze neemt heel wat taken op zich: telefoon, afname bloed, regelen van afspraken, tal van administratieve taken, nemen van ECG, aanleggen 24h BD meter, preventieve taken, ... en nog veel meer. Charlotte is elke voormiddag aanwezig. Zij helpt u waar kan en dit alles gebeurt steeds in overleg met mij. Zo nodig schakelt ze de telefoon door naar mij. Uiteraard zijn wij allebei gebonden door het beroepsgeheim. U hebt altijd het recht om bepaalde informatie enkel aan mij mee te delen.

Raadplegingen en huisbezoeken

Raadplegingen zijn enkel op afspraak en indien mogelijk graag tijdens de voormiddag. Zo probeer ik de wachttijden tot een minimum te beperken. Kunt u de dag zelf geen raadpleging meer boeken of passen de uren niet, bel naar de praktijk en dan zoeken we een geschikt moment. Huisbezoeken zijn voor mensen die te ziek zijn om naar de raadpleging te komen of zich echt niet kunnen verplaatsen. Probeer deze ook altijd in de voormiddag aan te vragen. Zieken/dringende gevallen hebben altijd voorrang waardoor sommige niet dringende huisbezoeken soms worden uitgesteld.

Voorschriften, administratie 

Voorschriften worden uitzonderlijk klaargelegd als u bij een recente afspraak iets was vergeten. Kijk dus voor u langskomt eens na wat u precies nodig hebt. Ook voor het invullen van papieren is het handiger dat u even langskomt.

Labo-resultaten

Bel zoveel mogelijk in de voormiddag; ik lees elke avond alle labo-resultaten en voorzie deze van de nodige uitleg die u dan door Charlotte wordt meegedeeld. Wilt u mij spreken dan kan dit uiteraard altijd.

Permanentie

Donderdagnamiddag is voorzien voor het volgen van bijscholing, bijwerken dossiers, uiteraard ook voor wat vrije tijd. Charlotte staat ook donderdagnamiddag telefonisch tot uw dienst. Als u op donderdagnamiddag een arts wil zien dan staan de andere artsen van Kwarts paraat. Zij hebben inzage in het dossier en kunnen u dus ook de beste medische zorgen toedienen. Ook tijdens de vakantieperiodes kunt u beroep doen op de collega’s van Kwarts.

Zaterdagvoormiddag

Op zaterdagvoormiddag ben ik beperkt beschikbaar en afspraken kan je enkel telefonisch maken, niet via de website. Dit is alleen voor mensen die tijdens de week echt niet kunnen langskomen of voor acute zieken. Deze raadplegingen zijn ook enkel bedoeld voor patiënten die in deze praktijk een GMD hebben. De beperkte beschikbaarheid heeft te maken met het opstarten van de wachtdienst in Veurne waar wij ook op regelmatige tijdstippen de wachtdienst voorzien. Voor meer uitleg klik hier.

E-mails

U kunt via e-mail op de hoogte worden gesteld van bijv. vakantieperiodes of ander nieuws. Door de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) zijn we verplicht om u hiervoor een papier te laten ondertekenen. U mag mij of Charlotte ook een e-mail sturen maar probeer dit te beperken en een e-mail kan nooit een raadpleging vervangen. Ik kan ook niet garanderen dat een e-mail de dag zelf wordt gelezen of beantwoord. Verandert uw emailadres of gsm nummer, vergeet dit niet te melden.

Suggesties

Hebt u voorstellen, suggesties, loopt er iets niet zoals verwacht, dan horen we het graag van u.

We duimen op een vlotte samenwerking,
Wouter Demuynck en Charlotte Demey