Laat je niet (be)vangen door CO

Door de stijgende energieprijzen gaan consumenten op zoek naar alternatieve verwarmingstoestellen om te kunnen (bij)stoken in huis. De vraag naar houtkachels, pelletkachels en zelfs petroleumkachels stijgt. En dat houdt gevaren in.
Verwarmen met fossiele brandstoffen (hout, kolen, stookolie, gas of petroleum) houdt risico’s voor CO in, zeker als er onvoldoende geventileerd wordt.

Nu de winter nadert en het stookseizoen start, is het dus belangrijk om je inwoners te informeren over de gevaren van CO. CO is de belangrijkste oorzaak van (onopzettelijke) dodelijke intoxicatie in België. Jaarlijks worden meer dan 1.000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging.

De eerste symptomen van een CO-vergiftiging zijn plotse vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, braken en kortademigheid. Bij ernstige intoxicatie kunnen zwakte, verwardheid, bewusteloosheid, ademnood en hartstilstand, gevolgd worden door coma en/of dood.

Voorkom CO in je huis. Laat daarom je verwarmingstoestel plaatsen en controleren door een erkend vakman. Bij een toestel op gas geeft de kleur van de vlam aan of er een goede verbranding is. Is de vlam geel/oranje, dan is de verbranding niet volledig en is er kans op CO. Is de kleur van de vlam blauw dan is er geen gevaar.

Voorkom CO in je huis. Zorg voor voldoende verse lucht in de ruimte waar je verwarmingstoestel staat. Voorzie een ventilatierooster onderaan de deur of in het raam.

Een CO-melder waarschuwt je als de CO-concentratie te hoog is. Pas op! Een CO-melder kan een vals gevoel van veiligheid geven. Plaats de melder correct en kies voor een toestel met keurmerk.

https://www.facebook.com/agccap