Gezond begint in je mond

Een gezonde mond is voor kwetsbare ouderen heel belangrijk om gezond te blijven. Het toepassen van een goede mondhygiëne is bij hen vaak moeilijker en daarom ook beduidend slechter dan die van de algemene bevolking. Daarom worden vaak ernstige en uitgebreide mondproblemen vastgesteld bij ouderen in woonzorgcentra. Onderzoeken rapporteren dat zowat iedere zorgafhankelijke oudere tandheelkundige zorg nodig heeft en dat willen wij graag veranderen!

Ook in de extramurale setting levert men inspanningen om de mondgezondheid van andere kwetsbare groepen te verbeteren. Personen met een lagere socio-economische status (jong én oud) of ouderen met een beperkt sociaal netwerk zijn groepen die een hoger risico hebben tot het ontwikkelen van een slechte mondgezondheid in vergelijking met de modale oudere.

Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor personen in armoede moeilijk om goede mondzorg uit te voeren. Het gevolg is dat personen in armoede vaker en langer met ernstige mondproblemen kampen. Het project ‘Ieders Mond Gezond’ van Gezonde Mond leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties (o.a. wijkgezondheidscentra) op tot mondzorgcoaches. Na het volgen van de opleiding kunnen de mondzorgcoaches patiënten op een geïnformeerde en gerichte manier naar de lokale tandarts begeleiden. Daarnaast organiseert ‘Ieders Mond Gezond’ gratis mondscreenings in de deelnemende organisaties, met als doel om advies te geven aan de patiënt en de drempel naar de lokale tandartsen te verlagen.

https://www.demondzorglijn.be/

https://gezondemond.be/