Elektronische voorschriften

Zowel artsen, tandartsen als vroedvrouwen kunnen geneesmiddelen voorschrijven. Dit gebeurt meer en meer enkel elektronisch. Vanaf 15 september 2021 is een papieren bewijs niet langer nodig en kan het voorschrijven van geneesmiddelen volledig papierloos.

Als je een geneesmiddelenvoorschrift ontvangt, heb je in principe drie maanden de tijd om de medicatie af te halen, te rekenen vanaf de dag dat het voorschrift is opgesteld.

Van deze periode kan worden afgeweken indien de voorschrijver een einddatum op het voorschrift vermeldt. Bij medicatie die je meteen moet innemen (bv. antibiotica) zal je arts de geldigheidsduur bijvoorbeeld beperken tot een of twee weken. In andere gevallen kan de geldigheidsduur worden verlengd tot maximaal één jaar (bv. bij chronische ziekte).

De terugbetalingstermijn door het ziekenfonds loopt gelijk met de geldigheidsduur van het voorschrift: ofwel tot de einddatum vermeld op het voorschrift, ofwel drie maanden indien er geen einddatum staat. Is de termijn van het voorschrift verlopen, zal de apotheker het geneesmiddel niet afleveren.

Indien je niet gehospitaliseerd bent, mogen enkel elektronische voorschriften worden afgeleverd, behalve in enkele uitzonderlijke situaties (de voorschrijver is minstens 65 jaar, het voorschrift wordt opgesteld buiten het kabinet of bij overmacht).

Vanaf 15 september 2021 kan het voorschrift volledig elektronisch, een papieren bewijs is dan niet meer nodig. Het kan nog wel, als je daar als patiënt de voorkeur aan geeft. De arts maakt in dat geval alsnog een afdruk, maar meer en meer zal het voorschrijven papierloos verlopen. Hoe dan ook volstaat het elektronisch voorschrift om je geneesmiddel in de apotheek op te halen. De apotheker zal je elektronische identiteitskaart inlezen en kan zo de voorschriften op jouw naam raadplegen in het systeem.

Je kunt zelf ook je voorschriften raadplegen op het online platform MijnGezondheid.be.