Uitleg Coronavaccin + reservelijst 65+ Diksmuide

uitleg vaccin: klik hier: vaccin Corona

Reservelijst 65+ Diksmuide:

LET OP: Deze lijst is énkel bedoeld voor
- mensen ouder dan 65 jaar
- die hun officiële woonplaats hebben in Diksmuide
- die nog geen uitnodiging voor vaccinatie ontvangen hebben

Door in te schrijven op deze lijst, stel je je gegevens beschikbaar voor het vaccinatiecentrum De Kupe in Diksmuide. Wanneer mensen die werden uitgenodigd niet komen opdagen of wanneer er vaccins over zijn, kan het vaccinatiecentrum je zo op het laatste moment oproepen.
Let wel! Deze lijst vervangt het reguliere systeem niet, en is slechts een aanvulling om snel te kunnen schakelen.

Deze lijst zal enkel met dit doel gebruikt worden. Wanneer je je inschrijft zul je op basis van de door de overheid bepaalde voorrangsregeling opgeroepen kunnen worden. Inschrijven op de lijst, is echter geen garantie op een snellere oproeping. De gegevens die we van je vragen zijn nodig om je snel en efficiënt te kunnen registreren in het systeem, en om op een eerlijke manier de prioriteiten te kunnen bepalen.
link lijst: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YODIDaUFf0qIIi8vaSRSBOujz78-WCdGksqFuhRHS9VUNTJKQjVZSE5HOTUxRTkxRFg2MzFJOUcwQiQlQCN0PWcu