Google is geen dokter!

Het kan een voordeel zijn dat patiënten gezondheidsinformatie opzoeken alvorens op consultatie bij de arts te komen. Gaat het echter over onbetrouwbare informatie dan kan dit de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang brengen.

Uit onderzoek blijkt immers dat een derde van de patiênten een diagnose laat stellen door dokter Google alvorens ze op consultatie gaan. Bovendien zoeken ze na afloop van de raadpleging online naar een second opinion of naar informatie over bijwerkingen van voorgeschreven medicijnen. Het spreekt vanzelf dat goed geïnformeerde patiënten de kwaliteit van spreekuur, diagnose en therapietrouw verhogen. Volgens 227 ondervraagde artsen zijn bijna 6 op de 10 patiënten "slecht geïnformeerd". Bijna 7 op de 10 artsen vindt online informatie onbetrouwbaar. Bijna alla artsen zijn van oordeel dat patiënten het onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare info niet kunnen maken. Vier artsen op vijf meent bovendien dat de Orde of de overheid betrouwbare informatiebronnen moet promoten.

Een voorbeeld van een betrouwbare website: https://www.gezondheidenwetenschap.be/