Terugbetaling dieetsessies bij kinderen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt 5 miljoen euro per jaar uit voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht of obesitas. 

Overgewicht en obesitas zijn een groot en toenemend probleem bij kinderen en jongeren. De drempel om naar een diëtist te stappen, is echter vaak groot. Omdat het belangrijk is het probleem op jonge leeftijd aan te pakken zodat de kinderen en jongeren op latere leeftijd niet af te rekenen krijgen met ernstige medische problemen, wil minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block de drempel verlagen om een diëtist op te zoeken. Ze trekt hiervoor een bedrag van 5 miljoen euro uit. De maatregel ging eigenlijk al op 1 april van start, maar werd door de coronapandemie de facto uitgesteld omdat diëtisten de deuren moesten sluiten tijdens de lockdown.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van tien sessies in een periode van twee jaar moeten de kinderen en de jongeren tussen zes en zeventien jaar doorverwezen worden door een huisarts of pediater. Ze moeten een hoog BMI hebben, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Voor een jongen van zes jaar ligt de grenswaarde op een BMI van 17,52, voor meisjes van dezelfde leeftijd op 17,33. De grenswaarde stijgt naargelang de leeftijd toeneemt en bedraagt voor jongens van zeventien jaar 24,46, voor meisjes 24,70.

Zie ook: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/Paginas/dietetiek-kinderen-overgewicht-obesitas.aspx