Griepvaccin 2020

Gefaseerde vaccinatiecampagne
Het is aanbevolen om tussen half oktober en half december een griepprik toe te dienen,
waarbij het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming biedt.
Dit jaar wordt de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak, zowel voor de vaccinaties via
de huisartsen als via de arbeidsartsen.
De vaccinatiecampagne zal daarom in twee fasen verlopen.
1. Van 15 september tot 15 november 2020
De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de hoge gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen. Dit
zijn de risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel
uit de gezondheidssector en de mensen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het
vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.
2. Vanaf 15 november 2020
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de
doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Opmerking: aflevering betekent niet toediening
Het afleveren van het vaccin vanaf half september aan de doelgroepen betekent niet dat deze
zo vroeg toegediend moeten worden. De hoge gezondheidsraad beveelt aan om te vaccineren van midden
oktober tot midden december. De apotheker moet zijn/haar patiënten advies verlenen om voor
de juiste bewaarvoorwaarden van het vaccin te zorgen tot de toediening ervan.