800.000 Belgen hebben COPD en de helft weet het niet

Bij 400.000 mensen piepen de longen vandaag naar aandacht voor de longziekte COPD. Deze chronische longaandoening treft in België maar liefst 800.000 mensen, waarvan naar schatting bij de helft van deze patiënten de diagnose nog niet is gesteld.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
COPD is een ongeneeslijke ziekte aan de luchtwegen. Deze chronische ziekte wordt veroorzaakt door vernauwende luchtwegen en de aftakeling van de longblaasjes waardoor de ademcapaciteit van patiënten geleidelijk afneemt. Hierdoor ontwikkelt men klachten, zoals kortademigheid, piepende longen, hoesten/slijmproductie en verzwakte spieren. Tabaksrook vormt de grootste boosdoener, maar ook luchtvervuiling, schimmels, giftige dampen, chemische stoffen, of het herhaaldelijk doormaken van infecties kunnen leiden tot COPD. Een besmetting met COVID-19 kan de situatie bovendien snel verslechteren. Ondanks de ernst van de ziekte is COPD vandaag nog redelijk onbekend bij het brede publiek.

Vandaag komt de diagnose vaak te laat, waardoor 60% van de longcapaciteit al verloren is. Vanuit Domus Medica sporen we mensen die last hebben van piepende longen of andere symptomen aan om contact op te nemen met hun huisarts. Aan de hand van een spirometrie kan de huisarts COPD snel en betrouwbaar vaststellen.