Preventieraadpleging

Voorkomen waar het kan, genezen als het moet.

Onder het motto 'beter voorkomen dan genezen' is het vanaf nu ook mogelijk om op preventieve raadpleging te komen.

Een gezonde levensstijl vormt immers de basis van een goede gezondheid. Nog te dikwijls wordt er te weinig aandacht besteed aan het voorkomen van ziektes.

 

Wat houdt zo'n preventieraadpleging concreet in?

We vragen u om een vragenlijst in te vullen. We peilen hierbij naar uw levensstijl (rookgedrag, alcoholgebruik, voeding, beweging). Daarnaast besteden we ook aandacht aan het risico op hart- en vaatziekten en de screening naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikke darmkanker. Van de gelegenheid maken we ook gebruik om uw vaccinatiestatus na te gaan en te optimaliseren.

Door deze onderwerpen op een systematische manier te overlopen; gaan we na hoe we uw gezondheid nog kunnen verbeteren. We geven u persoonlijk advies, inspelend op uw behoeften.

 

Interesse?

Neem gerust contact op met de praktijk bij verdere vragen of interesse. We maken dan voor u een afspraak bij Dr Hanne.