Laboresultaten

Sinds mei 2018 is het niet langer mogelijk om uw laboresultaten via mail te verkrijgen, dit omwille van de GDPR.

 Sinds mei 2018 is er in Europa een nieuwe privacywetgeving van kracht: de GDPR of de General Data Protection Regulation. Dit gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van alle Europese burgers.
Als professional zijn wij verplicht om een aantal maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wij als huisartsenpraktijk schenken hierbij extra aandacht voor uw medische gegevens. Als arts en als praktijkassistente zijn wij onderhevig aan het beroepsgeheim en ook uw dossier wordt op een veilige manier bewaard. De papieren versie verdwijnt achter slot en grendel en de elektronische versie kan alleen geraadpleegd worden via ons beveiligd softwarepakket.

Tot zover zijn de gevolgen voor u als patiënt niet echt merkbaar, tenzij u laboresultaten of een verslag wenst te krijgen bij ons. Vroeger werd dit op uw vraag doorgemaild, maar omwille van de GDPR mogen we dit wettelijk gezien niet langer meer doen omdat de veiligheid van uw medische gegevens hiermee niet kan gegarandeerd worden. De resultaten klaar leggen in een gesloten omslag in de praktijk, mag ook niet meer aangezien iedereen zomaar eender welke omslag kan meenemen.

Hoe kan u dan wel nog uw resultaten op een veilige manier verkrijgen?

  1. In de voormiddag kunnen de resultaten opgehaald worden bij Sarah. Dit elke weekdag van 08u - 12u.
  2. Via de website https://mijngezondheid.belgie.be/ . Dit nieuwe online portaal biedt een overzicht van alle medische gegevens die electronisch beschikbaar zijn.
    U kan als patiënt hier uw laboresultaten terug vinden, dit echter wel met een delay van 48u.
    Verder kunt u als patiënt ook doorklikken naar onder andere de samenvatting van uw dossier bij de huisarts en gegevens uit het ziekenhuis. Ook gegevens over de registratie als orgaandonor en wilsverklaringen zijn hierop de te consulteren. Op termijn komt daarbij: het digitaal platform van uw ziekenfonds, elektronische medicatievoorschriften en vaccinaties.
    Bij vragen hierover of uitleg over hoe u zich kunt aanmelden, kunt u steeds terecht bij Sarah.